Min politik

Et varmt og grønt Frederiksberg

pige løber i skoven

Vi lægger afgørende vægt på, at Frederiksberg fortsat skal være en socialt bæredygtig kommune, og vi skal i fællesskab tage hånd om de borgere, som har det svært. For Frederiksberg Konservative er omdrejningspunktet i den sociale indsats, at den enkelte borger får hjælp til at komme videre. Vi ønsker ikke at gøre borgere permanent afhængige af den offentlige indsats ved at sætte dem på varig offentlig forsørgelse, hvis det på nogen måde kan undgås. Den enkelte borger skal i stedet hjælpes til selv at kunne klare sin tilværelse.

For os konservative på Frederiksberg er det vigtigt, at der ydes en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov, at denne indsats svarer til problemets omfang og karakter, samt at forældrene inddrages.
Vi ønsker en styrket indsats for kommunens mest socialt udsatte og har prioriteret bl.a. etablering af en socialsygeplejerskeordning og en styrkelse af vores herbergskapacitet.

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte – og jeg vil gøre Frederiksberg mere grønt og miljømæssig bæredygtigt. Frederiksberg Konservative ønsker en afbalanceret udvikling, så kommunen og dens nuværende borgere ikke presses for hårdt af tilflyttere. Vi er primært til for de som bor på Frederiksberg. Ikke for dem, som gerne vil flytte til kommunen. Det er derfor først og fremmest vores nuværende borgeres interesser, som vi skal værne om. Det er en opgave, som vi tager meget seriøst. Derfor ser vi kritisk på flere nye boliger, særligt i det østlige Frederiksberg, hvor byen er tættest. Generelt er vi opmærksomme på ikke at fortætte med mindre borgerne hilser det velkommen og hvis det giver en smukkere by.

Mine lokale mærkesager