Min politik

Et varmt og grønt Frederiksberg

Fasael lægger afgørende vægt på, at Frederiksberg fortsat skal være en socialt bæredygtig kommune, og vi skal i fællesskab tage hånd om de borgere, som har det svært. De sociale indsatser skal give den enkelte borger hjælp til at komme videre. Vi ønsker ikke at gøre borgere permanent afhængige af den offentlige indsats ved at sætte dem på varig offentlig forsørgelse, hvis det på nogen måde kan undgås. Den enkelte borger skal i stedet hjælpes til selv at kunne klare sin tilværelse.

Det er vigtigt, at der ydes en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov og i udsatte positioner, samt at forældrene inddrages. Fasael ønsker en styrket indsats for kommunens mest socialt udsatte og har prioriteret bl.a. styrkelse af vores herbergskapacitet og “Housing first”-strategien, hvor vi hjælper de hjemløse mod en permanent bolig.

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte – og jeg vil gøre Frederiksberg mere grønt og miljømæssigt bæredygtigt. Vi ønsker en afbalanceret udvikling, så kommunen og dens nuværende borgere ikke presses for hårdt af tilflyttere. Vi er primært til for de som bor på Frederiksberg. Ikke for dem, som gerne vil flytte til kommunen. Det er derfor først og fremmest vores nuværende borgeres interesser, som vi skal værne om. Det er en opgave, som jeg tager meget seriøst. Derfor ser vi kritisk på fortætning og flere nye boliger, særligt i det østlige Frederiksberg, hvor byen er tættest. 

Mine lokale mærkesager