Passer på klimaet og Frederiksbergs grønne åndehuller

Jeg ønsker at styrke Frederiksbergs grønne karakter, og sikre grøn omstilling ved at føre en bæredygtig energipolitik, og samtidig bevare kvaliteterne ved det klassiske Frederiksberg.

Byen er smuk og grøn med Frederiksberg Have og Søndermarken, og vores mål er, at alle borgere skal kunne se et træ fra deres vindue.

Men jeg ønsker at skabe flere grønne åndehuller og mere bynatur til blomster, insekter og mennesker. Der er behov for renere luft, ro og flere cykelstier. Flere biler skal parkeres under jorden, så vi får bedre plads til dette. Og det skal også afspejles i udviklingen af Frederiksbergs nye bykvarter på hospitalsgrunden.

Jeg arbejder for:

  • Flere træer, bynatur og grønne områder
  • Bedre cykelstier og underjordisk parkering til biler
  • En grøn udvikling af hospitalsgrunden