Passer på trygheden på alle niveauer

Vores by er et trygt sted, og selvom vi har oplevet eksempler på afstumpet kriminalitet på Frederiksberg gennem de senere år, så er de gudskelov meget sjældne. Sådan skal det blive ved med at være.

Frederiksberg skal fortsat være en tryg og sikker by at bo og færdes i for alle. Vores nærpoliti har et godt samarbejde med Rådhuset, foreninger og folk på gaden. Tryghedsanalyser og målinger af trafiksikkerhed, fortæller, hvor der skal sættes ekstra ind, f.eks. med cykelstier.

Men måske vigtigst af alt, skal vi give vores ældre borgere en tryg og værdig hjælp og tage hånd om alle, som har det svært. En forebyggende og tidlig indsats er afgørende, og vi skal hjælpe flere med at vinde i livet.

Jeg arbejder for:

  • Tidlig og forbyggende indsats for borgerne
  • Bekæmpelse af diskrimination og hate crime
  • Tryghed i både hjem og byrum